Oralna hirurgija

Oralna hirurgija obuhvata sve vrste oralno-hirurških intervencija:

  • konzervativno vađenje zuba
  • hirurško vađenje impaktiranih umnjaka
  • uklanjanje patološkog procesa iznad obolelog korena zuba
  • različite intervencije na oboleloj gingivi i koštanom alveolarnom grebenu
  • ugradnja implantata

Sve intervencije obavljamo bezbolno, u lokalnoj anesteziji.