dr Danijela Čolić

Stomatolog

Rođena 1990. godine u Novom Sadu, gde 2009. godine završava srednju Medicinsku školu „7. April“, smer stomatološka sestra tehničar.

Osnovne i master akademske studije za doktora stomatologije završava 2014. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,45.

Stručni (pripravnički) staž za dr stomatologije u trajanju od godinu dana je obavljala u Domu zdravlja i na Klinici za stomatologiju Vojvodine u Novom Sadu, kao i u Stomatološkom centru “NorDent” u Subotici.

Od marta 2016.godine zaposlena u Stomatološkoj ordinaciji “PROSMILE” u Novom Sadu.

Tečno govori engleski jezik i poseduje osnovno znanje francuskog jezika i rada na računaru.

UČEŠĆE U NAUČNOISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA

  • Autor rada objavljenog u časopisu “Medicina danas” pod nazivom: “Uticaj ličnosti, iskustva i obaveštenosti na anksioznost pre hirurških intervencija u lokalnoj anesteziji” [Novi Sad, 2015; broj 4-6]
  • Učestvovala na 55. Kongresu studenata biomedicinskih nauka u Srbiji [Vrnjačka Banja, april 2014. godine]
  • U toku studija bila učesnik na naučnom skupu studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu [februar 2014. godine]