Dentalna fobija – ko se boji zubara još?

U Srbiji svaka 5. osoba izjavljuje da oseća strah od zubara. Još veći broj osoba oseća umerenu do izraženu nelagodnost, dok se određeni deo ljudi izjašnjava da ima dentalnu fobiju.

Kako nastaje strah od stomatologa?

Da li će doći do razvitka straha najviše zavisi od iskustva koje je osoba doživela. Najčešći oblici straha su strah od bola tokom intervencije, osećaj nemanja kontrole nad situacijom, kao i osećaj sramote zbog zanemarivanja zdravlja zuba. Svaka osoba koja je doživela neprijatno iskustvo na jednoj intervenciji, verovatno će se osećati nelagodno povodom naredne posete stomatologu.

Naša pacijentkinja imala je jedno takvo iskustvo. Kada je došla u našu ordinaciju, izjasnila se o poteškoćama sa kojima se suočava pri kontaktu sa zubarom i želeli smo da joj pružimo adekvatnu pomoć.

O čemu se radi?

Kada je bila mlađa, tokom jedne intervencije, zubar nije uspeo da joj adekvatno anestezira kutnjak, a zatim joj je pri radu zakačio nervni završetak. Usled iznenadnog i intenzivnog bola, razvila je nepoverenje prema stomatologu. Zajedno sa tim javio se i strah. Prošle su godine i godine do trenutka kada je bila spremna da zakaže novi termin.

Međutim, intenzivni bol u drugom zubu pobedio je unutrašnje brige i naša pacijentkinja je zakazala pregled. Dolaskom u našu ordinaciju, uspela je da se suoči sa svojim strahom.

Reparacija je zahtevala čišćenje i lečenje kanala korena zuba, koje je trajalo 3 nedelje. Odstranili smo čak trećinu zuba i postavili keramičku krunicu. Da se Irena ranije javila, verovatno bismo uspeli da izvršimo jednostavniju i kraću intervenciju.

Dentalna anksioznost, strah i fobija

Strah se javlja kada nešto iz našeg okruženja doživljavamo kao pretnju. To nas dovodi u borba-beg situaciju – ili ćemo se usprotiviti, ili ćemo pokušati da pobegnemo kud nas noge nose. Strah od zubara uglavnom podrazumeva ovo drugo – izbegavanje situacije.

Ono što je zanimljivo je da se strah može ispoljiti na više načina. Jedan vid ispoljavanja je anksizonost povodom odlaska kod zubara, odnosno naglašena briga i nelagodnost pri pomisli na pregled i intervenciju. Uprkos neprijatnosti, ove osobe i dalje posećuju zubare.

Sa druge strane, dentalna fobija se ispoljava u vidu postojanog i preteranog straha od svega što ima veze sa zubarom i vodi ka ponašanju izbegavanja. Osobe koje pate od dentalne fobije prepoznajemo vrlo lako – u stanju su da trpe izuzetne bolove, upale desni i oštećene zube samo da bi izbegle susret sa zubarskom stolicom.

Dentalna fobija predstavlja ozbiljan problem usled mogućnosti potpunog zanemarivanja oralnog zdravlja, koje može dalje dovesti do narušavanja balansa u čitavom organizmu.

Kako da prepoznamo ukoliko imamo strah od zubara i kako da ga prevaziđemo?

Neki od najčešćih simptoma su:

  • izražena nelagodnost pri pomisli na pregled;
  • napadi panike, u slučaju da osoba pati od fobije;
  • fizički simptomi poput mučnine i nesanice pri pomisli na zubara ili uoči odlaska na pregled;
  • izražen osećaj nelagodnosti u zubarskoj čekaonici.

Ukoliko prepoznajemo neke od ovih simptoma kod sebe, najbolje je da odmah to saopštimo svom stomatologu. Postizanje odnosa poverenja je važan faktor u prevazilaženju strahova. U saradnji sa stomatologom mogu se uspostaviti određeni signali rukom koji bi značili da pacijent doživljava bol ili je potrebno napraviti pauzu u intervenciji. Na ovaj način pacijent preuzima deo kontrole nad procesom. Razgovor sa stomatologom o samom procesu, njegovom trajanju, bolnosti i medikamentima koji se upotrebljavaju takođe doprinosi umanjenju straha. Na sam pregled je najbolje doći na vreme, kako bi se smanjio strah tokom čekanja u ordinaciji.

Još jedan način ublažavanja straha je da skrenemo misli fokusiranjem na pozadinsku muziku, neku radio-emisiju ili video-snimak koji je pušten u ordinaciji. Na kraju, ni šala nije na odmet. U našoj ordinaciji sve pacijente tako i dočekujemo, a i ispraćamo – sa osmehom.