Nina Miloradović

Stomatološka sestra

Stomatološka sestra u ordinaciji PROSMILE.

Rođena je u Sarajevu, 11.09.1983. Završila je srednju medicinsku školu „7. April” u Novom Sadu 2002. godine, smer stomatološka sestra – tehničar.

Uspešno završava Fakultet za uslužni biznis i stiče zvanje diplomiranog ekonomiste 2006. godine. U stomatološkoj ordinaciji „DM” dr Dušan Milošević bila je zaposlena od 2006. godine, da bi 2012. godine, sa promenom vlasnika i naziva ordinacije, svoje mesto pronašla u PROSMILE stomatološkoj ordinaciji. Aktivno govori engleski jezik.

Udata je i ima sina Stefana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.