dr Branislava Miljković

Stomatolog

Studije stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, odsek stomatologija, uspešno završava 2007. godine.

Od decembra 2008. volontirala je u privatnoj praksi u Ordinaciji Opšte Stomatologije „DM” dr Dušana Miloševića.

U februaru 2009. godine položila je državni ispit i odmah se zaposlila u ordinaciji „DM” u kojoj radi do njenog prestanka postojanja 2012. godine kada ordinacija menja vlasnika i naziv u PROSMILE.

Udata je i ima ćerku Danicu.

Dodatna usavršavanja

  • Beograd, 24.05.2009. – sertifikat za učešće na stručnom Simpozijumu iz Endodoncije, tema „Širenje i oblikovanje kanala korena NiTi instrumentima”, predavač dr Paul Dummer, Velika Britanija
  • Novi Sad, 12-13.06.2009. – sertifkat za učešće na stručnom Simpozijumu Zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji, tema „Čuvajte zdravlje zdravim navikama”, predavač Prof. dr Marko Vulović
  • Beograd, 27.06.2009. – sertifkat za učešće na završnom kursu iz stručne oblasti Endodoncije, tema „X-Smart – mašinska tehnika u instrumentaciji kanala korena”, predavač Prof. dr Vladimir Ivanović
  • Novi Sad, 23.10.2009. – sertifkat za učešće na kursu iz estetske stomatologije, tema „Estetika direktnih restauracija”, predavač dr Radojka Delić
  • Novi Sad, 08.11.2014. – sertifkat za učešće na kursu iz estetske stomatologije, tema „Savremeni restaurativni materijali, indikacije i klinička upotreba”, Prof. dr Dejan Marković
  • Beograd, 06.12.2014. – sertifkat za učešće na simpozijumu iz Endodoncije, tema „Retretman u Endodonciji – kojim putevima i postupcima do uspeha”, predavač Prof. dr Vladimir Ivanović