Brankica Merković

Stomatološka sestra

Stomatološka sestra u ordinaciji PROSMILE.

Rođena je u Novom Sadu, 13.1.1975. Završila je srednju medicinsku školu „7. april” u Novom Sadu 1993. godine – smer stomatološka sestra – tehničar.

Od 1994. godine zaposlena je u stomatološkoj ordinaciji „DM” dr Dušan Milošević u kojoj radi do njenog prestanka postojanja 2012. godine, kada ordinacija menja vlasnika i naziv u PROSMILE.

Iza Brankice nalazi se 23 godine radnog iskustva u svakodnevnoj stomatološkoj praksi.

Udata je i ima ćerku Dunju.